Крымская Республиканская Ассоциация
"ЭКОЛОГИЯ и МИР"
Crimean Republican Association "EKOLOGIYA i MIR"
Внимание, ссылка на материалы сайта обязательна!
English version
Powered by Novib. Netherlands

НОВОСТИ

КРАЭМ

К А Н

ПРОЕКТЫ

Крым без табака

Управление отходами

ИНФОРМАЦИЯ

 

НОВОСТИ

| последние | февраль | январь |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

 

"Дiвочий свiт" - VII Всеукраїнський конкурс творчих робiт

VII Всеукраїнський конкурс творчих робiт, присвячений ролi дiвчат та молодих жiнок в українському суспiльствi.

До участi запрошуються ученицi 9-11 класiв загальноосвiтнiх, спецiалiзованих шкiл, гiмназiй та лiцеїв незалежно вiд форми власностi

Конкурс складається з II етапiв:

    I етап (закiнчення 15 березня 2007 р.) Письмова робота (есе) на тему "Життєвий шлях жiнки: вибiр чи призначення?", в межах якого авторки розкривають наступнi питання:
  • Кожна свiтова культура по-рiзному пiдходить до питання вибору життєвого шляху жiнки. Десь вiн зумовлюється походженням, десь - релiгiйною належнiстю, десь - статком: А десь - вiн вiльний, залежить лише вiд самої дiвчини, жiнки. Чи це так?
  • Як суспiльство впливає на наш вибiр життєвого шляху? Як воно сприймає його? А як ми впливаємо на суспiльство тим, що вибираємо в життi?
  • Яким вбачаєте свiй майбутнiй життєвий шлях ви особисто? В якому ступенi вiн є вашим власним вибором, а в якому зумовлений суспiльством, культурою, родиною? Як на нього впливає той факт, що ви є дiвчина? Чи iснує рiзниця у виборi власного майбутнього для дiвчат та хлопцiв? Обiрунтуйте свою думку.
  • Що таке iдеальний вибiр життєвого шляху, на вашу думку? З чого вiн складається, якi чинники на нього мають впливати? Чи краще йому бути спланованим, виваженим (можливо, навiть, кимось iншим, хто має бiльше досвiду, освiти, тощо - батьками, вчителями, духовними наставниками), чи, може, iдеал полягає в спонтанностi, здатностi швидко адаптуватися до змiн в життi навколо? Який варiант, на вашу думку, найбiльше пiдходить для молодих дiвчат?

За результатами i туру вiдбираються бiля 30 робiт, якi будуть виданi окремою збiркою. Їх авторок буде запрошено до участi у наступному турi.

II етап - фiнал Спiвбесiда за темою твору, яка дозволить виявити свiтоглядну позицiю авторок. За результатами спiвбесiди будуть визначенi 10 переможниць.

Всi фiналiстки отримають нагороди та цiннi призи

Перевага буде надаватися творам, побудованим на iрунтовному аналiзi даних статистики, соцiологiчних, психологiчних i правових дослiджень, але важливою складовою є вiдображення особистiсного ставлення авторки до пропонованої теми та її власного бачення проблеми. Обов'язковi частини роботи: титульний аркуш, основний текст, список лiтератури. Есе має складатись iз 1,5-2 тисяч слiв українською мовою (не менш за п'ять сторiнок друкованого тексту без урахування титульного аркушу та списку використаної лiтератури), в межах якого авторки розкривають тему конкурсу.

Титульний аркуш має мiстити таку iнформацiю: ПiБ авторки, вiк, зворотну адресу, контактнi телефони, e-mail (якщо є), девiз роботи (не бiльш 10 слiв, якi вiдображають основну iдею роботи), номер школи, де навчається авторка, клас.

Есе надсилаються рекомендованим листом за адресою: а/с 177, м.Харкiв, 61003 з примiткою "До конкурсу" або за e-mail: kcws@vk.kharkov.ua (з позначкою "Конкурс ДС" в полi "Тема/Subject").

Додаткову iнформацiю про конкурс можна отримати за телефоном в Харковi 8 057 731 42 59 (вiвторок - четвер, 10:00 - 13:00) або за e-mail: kcws@vk.kharkov.ua (з позначкою "Запитання ДС" в полi "Тема/Subject").

Останнiй день вiдправки роботи - 15 березня 2007 р за поштовим штемпелем. Роботи, надiсланi пiзнiше, розглядатись не будуть. Всi учасницi конкурсу отримають дипломи.

23.02.2007

Источник: www.civicua.org

 

вернуться назад

 

| последние | февраль | январь |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

ЭКО-SOS

Казантип:

Казантипский каравай - ну-ка, налетай!

Карадаг:

Лисью бухту - под бетон? Мечта безумцев или жажда наживы

Ялта:

Ялтинский заповедник - лакомый кусочек Крыма

Агармыш:

Лысый Агармыш в кабале!

Сиваш:

Ученые бьют тревогу: Сиваш погибает!

Планета:

Вся правда о Птичьем ГРИППЕ
Погода в Симферополе

посетители
574314 (+163)
02.04.2013
20:36
Крымская Республиканская Ассоциация "Экология и Мир" ©,
АР Крым, Симферополь, 2015


Locations of visitors to this page